“Race to the Sea”

Race to the Sea

Book now BOOK NOW


 

Saturday 27th October 2018 / Dydd Sadwrn 27 Hydref 2018

Welcome to the “Race to the Sea”. The Race to the Sea is hosted by Cambrian Mountain Events, Llani Leisure, and affiliate partners based in Mid-Wales; in the continued effort to promote the Cambrian Mountains and the Mid-Wales region.
Croeso i'r "Râs i'r Môr". Mae'r Râs i'r Môr yn cael ei gynnal gan Ddigwyddiadau Mynydd Cambrian, Hamdden Llani, a phartneriaid cysylltiedig yng Nghanolbarth Cymru; yn yr ymdrech barhaus i hyrwyddo Mynyddoedd y Cambrian a rhanbarth Canolbarth Cymru.

In supporting the themed tourism campaign launched in Wales under the banner of Adventure in 2016, then followed by Legends in 2017, and The Sea in 2018; the Race to the Sea is launched to deliver a memorable challenge for participants to run, walk or hike a scenic trail from the Heart of the Cambrian Mountains to the coast of West-Wales.
Wrth gefnogi yr ymgyrch twristiaeth themâu a lansiwyd yng Nghymru dan faner Antur yn 2016, Chwedlau yn 2017 a'r Môr yn 2018; mae'r Râs i'r Môr yn cael ei lansio i gynnig her gofiadwy i bobl redeg, cerdded neu heicio llwybr golygfaol o Galon Mynyddoedd y Cambrian i arfordir Gorllewin Cymru.

The 50k Race to Sea is a fully supported event with intermittent Check Points and Rendezvous Points at regular intervals; on a route that is waymarked from Start to Finish. A breath-taking, scenic and challenging route has been carefully planned and chosen for the launch of the Race to the Sea.
Mae'r 50k Râs ir Môr wedi ei drefnu gyda Phwyntiau Gwirio a Mannau Cyfarfod rheolaidd ar lwybr a bydd arwyddion i ddangos y ffordd o’r Dechrau i’r Diwedd. Dewiswyd a chunlluniwyd yn ofalus llwybr golygfaol a heriol ar gyfer lansio’r Râs i'r Môr.

Starting-out in the small village of Llangurig in the Heart of the Cambrian Mountains the route of the Race to the Sea closely follows the River Ystwyth from one of its sources meandering its way West through the picturesque valleys and villages in the counties of Powys and Ceredigion to reach the Sea and the Finish in the coastal town of Aberystwyth.
Mae llwybr y Râs i’r Môr yn cychwyn ym mhentref bach Llangurig yng Nghalon Mynyddoedd y Cambrian ac yn dilyn Afon Ystwyth o un o'i ffynonellau gan ymdroelli tua’r gorllewin trwy gymoedd a phentrefi hardd siroedd Powys a Cheredigion i gyrraedd y môr a diwedd y daith yn nhref arfordirol Aberystwyth.


Click or tap on map for larger view or swipe in to see more detail

EVENT SCHEDULE

 • Carpark in Aberystwyth: Public Car Park opposite Eye Clinic / Queens Avenue, Aberystwyth SY23 2EG / 52.420N 4.083W / SN5843 8222
 • The Coach will leave from opposite the New Aberystwyth Bandstand at 05:15 promptly / Marine Terrace, Aberystwyth SY23 2BY / 52.417N 4.085W / SN5851 8195
 • Those parking in Llangurig kindly use the Llangurig Community Carpark / 52.404N 3.606W / SN9086 7966
 • Registration, Tea & Toast 06:00 – 06:30 at the Llangurig Community Centre / Llangurig, SY18 6SG / 52.407N 3.606W / SN9085 7994
 • Event Starts 06:30 promptly
 • Naismith for the Event is 12hours and all participants are expected at the Finishing Venue between 18:30 – 19:30 latest.
 • The Finishing Venue will be the New Aberystwyth Bandstand / Marine Terrace, Aberystwyth SY23 2BY / 52.417N 4.085W / SN5851 8195
 • Food and refreshments will be available from 15:00 – 21:00
 • Awards Ceremony 20:00 – 21:00. Participants who do not wish to stay for the Award Ceremony may collect their awards as of 15:00 from the Finishing Venue.
 • Mini-bus will leave Finishing venue at 21:30, to take those who parked in the Llangurig Community Car Park back to the Car Park.
 • Live music and bar from 18:00 – 22:30

DATE: Sat 27-Oct-18
CATERGORY: Moderate –Hard
DYDDIAD: Sad 27 – Hyd – 18
CATEGORI: Cymedrol – Anodd

VENUE: Cambrian Mountains COST: £45 Adult/£30 under18 ENTRIES: Online or Postal
LLEOLIAD: Mynyddoedd y Cambrian COST: £45 Oedolyn/£30 dan 18 CEISIADAU: Ar-lein neu Bost

Cost Includes: car parking in Aberystwyth, transport from Aberystwyth to Llangurig, fully Marshalled route, buffet with refreshments, awards and post event entertainment.
Cost I Gynnwys: Mae'r gost yn cynnwys: parcio ceir yn Aberystwyth, cludiant o Aberystwyth I Langurig, llwybr wedi'i farsialu'n llawn, bwffe gyda lluniaeth, gwobrau ac adloniant ar ôl y digwyddiad.

Sorry, no Children below the age of 13 years due to Safety Reasons. All young-persons between the ages of 13-18 years must be accompanied by their Parent or Guardian for Safety Reasons.
Mae'n ddrwg gennym ond ni chaniateir Plant dan 13 oed am Rhesymau Diogelwch. Rhaid i bob person ifanc rhwng 13 a 18 oed fod gyda'u Rhiant neu Warcheidwad am Rhesymau Diogelwch.

 

"Race to the Sea"
Cambrian Mountain Events
c/o Llani Leisure
16-17 Long Bridge Street, Llanidloes SY18 6EE
event-admin@llanileisure.co.uk
+44(0) 1686 414893

Cambrian Mountain Events

Cambrian Mountain Events We are a group of mountaineers, hill-walkers and those with passion for exploring the great outdoors and host a series of events throughout the year. Discover more

Search


Social

Llanidloes on FaceBook Llanidloes on Facebook

© 2002 - 18   L.L.A.N.I. Ltd and Llanidloes Town Council and powered by seren web