Ysgol Dyffryn Trannon

Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys, is the bilingual community primary school that provides education for children aged 4-11 through the medium of either Welsh or English.

Ysgol Dyffryn Trannon

Ysgol Dyffryn TrannonTrefeglwys, Caersws, SY17 5PH

Telephone: 01686 430644

Contact: Headteacher

 

Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys, is the bilingual community primary school that provides education for children aged 4-11 through the medium of either Welsh or English in the Upper Severn area in North Powys.

This popular school occupies a most attractive new, modern building. This is the "millennium school", the first school to be opened in Wales in the 21st century. The school is excellently resourced for all curricular activities, including Early Years education, Science, Information Technology, Design and Technology, Art, Music and Physical Education. There is ample provision of space for teaching and learning in the eight classrooms as well as in the hall, library and music room.

Ysgol Dyffryn Trannon

Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys, yw'r ysgol gynradd gymunedol ddwyieithog sy'n darparu addysg i blant rhwng 4-11 oed drwy gyfrwng unai y Gymraeg neu'r Saesneg ar gyfer ardal Uwch Hafren yng Ngogledd Powys.

Mae'r ysgol boblogaidd hon yn meddiannu adeilad newydd modern sy'n arbennig o hardd. Dyma "ysgol y milflwyddiant", yr ysgol gyntaf i'w hagor yng Nghymru yn yr 21ain ganrif. Mae gan yr ysgol gyflenwad ardderchog o adnoddau ar gyfer yr holl weithgareddau cwricwlaidd, gan gynnwys addysg y Blynyddoedd Cynnar, Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth, Dylunio a Thechnoleg, Celf, Cerddoriaeth ag Addysg Gorfforol. Mae digonedd o lle ar gyfer dysgu ag addysgu yn yr wyth ystafell ddosbarth yn ogystal ag yn y neuadd, y llyfrgell a'r ystafell gerdd.

Search


Social

Llanidloes on FaceBook Llanidloes on Facebook

Privacy Policy and Cookies Statement

© 2002 - 18   *seren and Llanidloes Town Council and powered by seren technologies